Hopp til innhold

Kilderegistrering

 

Søkbare kirkebøker

Trykte kirkebøker

Registrerings standard

Status kirkebokregistrering

Andre kilder

Digitalpensjonatet Salgsartikler- Kilder Dovre Data Arkiv Status

Om kilderegistreringen i Gausdal Historielag

Helt siden historielagene i Østre og Vestre Gausdal ble etablert i 1929, har avskrift av kilder vært sett på som en viktig oppgave. Som med all annen aktivitet i laget har dessverre også kilderegistreringen gått litt i bølgedaler. Og arbeidet har også forandret seg. Fra slektsforskeren OT Forseths håndskrevne avskrifter og notater (som historielaget har samlet noe av på en CD som kan kjøpes her) til registrering i søkbare databaser i dag.

Gausdal Historielag var faktisk en av pionerene i Oppland når det gjelder registrering av kirkebøker. Allerede i 1986 startet historielaget med å utvikle en registreringsapplikasjon for kirkebøker. Historielaget var gjennom samarbeidsrådet for historielagene i Oppland iniativtaker til å utarbeide en standard for kirkebokregistrering. Etter hvert så Standard 4G dagens lys, en standard som visstnok til slutt ble brukt både i inn og utland. Standard 4G er den standaden kilderegistreringsgruppa i historielaget bruker den dag i dag. I 1990/91 begynte historielaget arbeidet med å registrere kirkebøker. Delvis ved hjelp av prosjektet "Arbeid for trygd" Arbeidet stoppet etter hvert opp etter at 12 protokoller var helt eller delvis registrert. En liten innsats med å korrekturlese kirkebøkene på slutten av 1990- årene ble også kortvarig.

Så i 2006 startet en gruppe opp igjen med å korrekturlese bøker. Etter hvert ble det også satt i gang nyregistrering av bøker som i første bølge ikke var påbegynt. Bøker ble ferdiggjort og har i noen år vært tilgjengelig i papirformat. Det har hele tiden vært meningen at kirkebøkene skulle vært utlagt søkbare på internett, men har vært diskutert i hvilken form. I 2014 ble det besluttet å sende bøkene inn til Digitalarkivet og Digitalpensjonatet. Den første protokollen er på plass på Digitalpensjonatet og vi vil sende over bøker fortløpende.

Gruppa som startet opp i 2006 er fortsatt i gang. Hver torsdag kveld (nesten) er gruppa samlet for korrekturlesing og registrering. Og arbeidet går framover, men er mye mer som kan gjøres så hvis noen er interesserte i å være med på arbeidet er de hjertelig velkommen. Et fast innventar på møtene er Nils og fruktnøtt sjokolade, går med en plate på hvert møte!

Nils med sjokoladen er fast inventar på registreringsmøtene

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter